Jak osoby fizyczne mogą ogłosić upadłość konsumencką?

Od 2009 roku osoby zadłużone mają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Co to oznacza? Czy wiąże się to z kosztami, a jeśli tak, to z jakimi?

Upadłość konsumencka to nic innego, jak umorzenie długów na drodze postępowania sądowego. Wniosek do sądu gospodarczego może złożyć tylko osoba zadłużona. Wniosek musi zostać umotywowany. Należy do niego dołączyć wykaz całego posiadanego przez siebie majątku. Do wniosku dołącza się także spis wierzycieli. W tym przypadku konieczne jest podanie ich adresów oraz wysokości zadłużenia wobec każdego z nich. Na rozpatrzenie wniosku sąd ma dwa miesiące czasu. Za złożenie wniosku trzeba wnieść opłatę sądową. W przypadku, kiedy osoba składająca wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie dysponuje żadnym majątkiem, koszty postępowania sądowego istnieje możliwość pokrycia ich przez skarb państwa.

Procedura ogłoszenia upadłości zajmuje trochę czasu. Sąd musi przede wszystkim wyznaczyć syndyka, z którym ustali, w jaki sposób wierzyciele mają zostać spłaceni. Oznacza to ustalenie wysokości miesięcznej raty, która ma pokryć zobowiązania wobec wierzycieli. Można ich spłacać maksymalnie przez okres trzech lat.

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej na pokrycie długów może okazać się, że dłużnik musi sprzedać część lub nawet całość posiadanego przez siebie majątku. Sprzedażą można zająć się osobiście, może to też zrobić syndyk wyznaczony przez sąd.

W gestii sądu pozostaje decyzja, czy wyznaczyć plan spłaty zobowiązań, czy też je całkowicie umorzyć. Całkowite oddłużenie zajmuje nawet kilka miesięcy. Całkowite oddłużenie nie jest korzystne dla banków, stąd proponują one osobom mającym problemy ze spłatą kredytów kilka rozwiązań. Jedną z nich jest konsolidacja zadłużenia, czyli kredyt konsolidacyjny. Wniosek o kredyt konsolidacyjny należy zgłosić jeszcze zanim kredyty ulegną przeterminowaniu. Dzięki temu kredytobiorca uniknie płacenia wysokich karnych odsetek. Karne odsetki powodują bowiem, że dług wobec banków bardzo szybko się powiększa.

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *